VERK TIDSKRIFT:

VERK tidskrift är en digital publikation med utgivning 4 gånger/år. VERK tidskrift har fokus på nordisk kamerabaserad konst och vill visa vad som händer inom fältet samt uppmuntra till diskussion och nya möten. I varje nummer presenteras olika teman (ett per kvartal). Under varje tema/nummer publiceras artiklar, presentationer av konstnärer och ljudfiler löpande under kvartalet. 2018 får VERK tidskrift stöd från Kulturrådet.

Tidskriften finns även arkiverad på Kungliga Biblioteket och är sökbar via Libris.

ISSN 2002-2735.

VERK tidskrift  innehar utgivningsbevis för databasen www.verktidskrift.se. Sidan tillhandahålls av Linda Bergman.

VERK magazine is a digital magazine that focuses on Nordic camera-based art and wants to show what's happening in the field, as well as encourage discussion and new meetings.

Redaktion:

Linda Bergman är chefredaktör och grundare av VERK tidskrift, konstvetare, curator och konstnär. Linda Bergman är utbildad vid Stockholms universitet, Högskolan för fotografi (Göteborgs universitet), Uppsala universitet och Konstfack. Kontakt: linda[at]verktidskrift.se

Susanne Fessé är ansvarig utgivare och grundare av VERK tidskrift, curator och konstvetare. Susanne Fessé är utbildad vid Stockholms universitet och Konstfack. Kontakt: susanne[at]verktidskrift.se

 

Verkgruppen:

Irené Berggren är fotohistoriker, curator och kritiker. Tidigare ansvarig för kursen Fotografins och videokonstens historia på Konstfack.

Karolina Pahlén arbetar på Gerlesborgskolan där hon leder den publika verksamheten med utställningar och program.

Svante Larsson är konstnär och lektor i konst med inriktning på fotografi på Konstfack, där han även är ansvarig för kursen Fotografins och videokonstens historia.

Björn Larsson är konstnär och lektor i fri konst med inriktning fotografi på Kungliga Konsthögskolan i Stockholm.

Formgivare: Roland Nylin

VIN18ENG_Vit-svart.png
VERK tidskrift #4, 2018. Cover image: © Hannah Modigh.

VERK tidskrift #4, 2018. Cover image: © Hannah Modigh.

VERK tidskrift #1, 2018. Cover image: © Henrik Strömberg.

VERK tidskrift #1, 2018. Cover image: © Henrik Strömberg.

VERK tidskrift #4, 2017. Cover image: © Kerstin Hamilton.

VERK tidskrift #4, 2017. Cover image: © Kerstin Hamilton.


Catalogues  PLAY,   FEMALE MASQUERADE  and  BEING THE ACTRESS THE ACTRESS BEING ME  (2014).

Catalogues PLAY, FEMALE MASQUERADE and BEING THE ACTRESS THE ACTRESS BEING ME (2014).